Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
charme
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự làm cho mê say, sự lôi cuốn, sự quyến rũ
  • Être sous le charme de quelqu'un
   mê say ai
 • vẻ đẹp, vẻ duyên dáng, vẻ dễ ưa
  • Avoir du charme
   duyên dáng
 • (số nhiều) nét duyên dáng quyến rũ
  • Les charmes d'une jeune femme
   nét duyên dáng quyến rũ của một thiếu phụ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bùa mê; sự úm
 • (lâm nghiệp) sự chém gốc cây (khiến cây chết)
  • Délit de charme
   tội chém gốc cây
 • (thực vật học) cây duyên
Related words
Related search result for "charme"
Comments and discussion on the word "charme"