Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
charmer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho mê say, quyến rũ
  • Charmer l'esprit
   quyến rũ tinh thần
 • làm cho vui thích
  • Charmer les auditeurs
   làm cho thính giả vui thích
  • Je suis charmé de vous voir
   tôi rất vui thích được gặp ông
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bỏ bùa mê, úm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) giải trừ
  • Charmer une douleur
   giải trừ nỗi đau đớn
Related search result for "charmer"
Comments and discussion on the word "charmer"