Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chilly
/'tʃili/
Jump to user comments
tính từ
 • lạnh, lạnh lẽo, giá lạnh
  • a chilly room
   căn buồng lạnh lẽo
 • ớn lạnh, rùng mình (vì lạnh)
 • lạnh lùng, lạnh nhạt
  • chilly manners
   cử chỉ lạnh nhạt
danh từ
 • (như) chilli
Related words
Related search result for "chilly"
Comments and discussion on the word "chilly"