Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comfortable
/'kʌmfətəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng
  • a comfortable room
   căn phòng ấm cúng
 • dễ chịu, thoải mái, khoan khoái
  • to feel comfortable
   cảm thấy dễ chịu
  • make yourself comfortable
   xin anh cứ tự nhiên thoải mái
 • đầy đủ, sung túc, phong lưu
  • a comfortable life
   cuộc sống sung túc
  • to be in comfortable circumstances
   sống đầy đủ phong lưu
 • yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng
  • I do not feel comfortable about it
   tôi cảm thấy không yên tâm về điều đó
 • làm yên tâm, an ủi, khuyên giải
danh từ
 • chăn lông vịt, chăn bông
Related search result for "comfortable"
Comments and discussion on the word "comfortable"