Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
easy
/'i:zi/
Jump to user comments
tính từ
 • thoải mái, thanh thản, không lo lắng; thanh thoát, ung dung
  • easy manners
   cử chỉ ung dung
 • dễ, dễ dàng
  • easy of access
   dễ gần; dễ đi đến
  • easy money
   tiền kiếm được dễ dàng
 • dễ dãi, dễ tính; dễ thuyết phục
 • (thương nghiệp) ít người mua, ế ẩm
IDIOMS
 • easy circumstances
  • sự sung túc, cuộc sống phong lưu
 • easy of virture
  • lẳng lơ (đàn bà)
 • to easy street
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sung túc, phong lưu
phó từ
 • (như) easily
danh từ
 • sự nghỉ ngơi một lát
  • to have on easy
   nghỉ ngơi một lát
Related search result for "easy"
Comments and discussion on the word "easy"