Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
commander
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ra lệnh, sai khiến
 • chỉ huy
  • Commander une armée
   chỉ huy một đội quân
 • bao quát
  • Lieu qui commande une vue immense
   nơi bao quát một cảnh bao la
 • án ngữ, che chở
  • Ce fort commande la ville
   pháo đài này án ngữ cả thành phố
 • đặt làm, đặt mua
  • Commander du vin
   đặt mua rượu vang
  • Commander une chemise au tailleur
   đặt thợ may áo sơ mi
 • bắt, buộc
  • Commander le respect
   bắt người ta phải kính trọng
 • (kỹ thuật) điều khiển
  • Pédale commandant les freins
   bàn đạp điều khiển phanh
nội động từ
 • sai khiến
  • Commander à ses enfants
   sai khiến con cái
 • chỉ huy
  • Qui est-ce qui commande ici?
   Ai chỉ huy ở đây?
 • (nghĩa bóng) chế ngự
  • Commander à ses passions
   chế ngự dục vọng
Related words
Related search result for "commander"
Comments and discussion on the word "commander"