Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gentle
/'dʤentl/
Jump to user comments
tính từ
 • hiền lành, dịu dàng, hoà nhã; nhẹ nhàng; thoai thoải
  • a gentle nature
   bản chất hiền lành hoà nhã
  • a gentle breeze
   làn gió nhẹ
  • the gentle sex
   phái đẹp, giới phụ nữ
  • a gentle medicine
   thuốc nhẹ (ít công phạt)
  • a gentle slope
   dốc thoai thoải
  • the gentle craft
   nghề câu cá (một công việc êm ái, nhẹ nhàng)
 • (thuộc) dòng dõi trâm anh, (thuộc) gia đình quyền quý
 • (từ cổ,nghĩa cổ) lịch thiệp, lịch sự; cao quý
  • gentle reader
   bạn đọc cao quý (lời nói đầu của tác giả với người đọc)
danh từ
 • mồi giòi (để câu cá)
 • (số nhiều) (thông tục) những người thuộc gia đình quyền quý
ngoại động từ
 • luyện (ngựa) cho thuần
Related search result for "gentle"
Comments and discussion on the word "gentle"