Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cruel
Jump to user comments
tính từ
 • tàn bạo, tàn ác
  • Homme cruel
   người tàn bạo
 • ác độc, khắt khe
  • Sourire cruel
   nụ cười ác độc
  • Destin cruel
   số mệnh khắt khe
 • dữ, hung dữ (thú vật)
 • (làm cho) xót xa
  • Une douleur cruelle
   nỗi đau đớn xót xa
 • gay, ác, khó chịu
  • Un cruel embarras
   sự bối rối dữ
  • Une très cruelle épreuve
   một sự thử thách rất gay
  • femme cruelle
   người đàn bà bất nhẫn
Related search result for "cruel"
Comments and discussion on the word "cruel"