Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
engager
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (luật học pháp lý) cầm cố, gán
  • Engager sa maison
   gán nhà
 • cam kết, giao ước, hứa
  • Engager sa parole
   hứa lời
 • Buộc
  • Sa promesse l'engage
   lời hứa của ông ta đã buộc ông ta
 • tuyển mộ (lính)
 • thuê, mướn
  • Engager un cuisinier
   thuê một người bếp
 • lồng vào
 • đưa vào, dẫn vào
  • Engager la clef dans la serrure
   đưa chìa vào ổ khóa;
  • Engager dans de fâcheux démélés
   dẫn vào những cuộc cãi cọ đáng tiếc;
  • Engager ses capitaux
   đầu tư vốn;
  • Engager sa voiture dans le sens interdit
   đưa xe vào chiều cấm
 • khởi sự, bắt đầu
  • Engager des négociations
   bắt đầu thương thuyết
 • xui, bắt, động viện, cổ vũ
  • Engager à travailler
   động viên lao động;
  • Cela m'engage à tenir sur mes gardes
   điều đó bắt tôi phải đề phòng
nội động từ; ngoại động từ gián tiếp
 • (thể dục thể thao) giao bóng, khởi đầu
Related search result for "engager"
Comments and discussion on the word "engager"