Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hustle
/'hʌsl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xô đẩy, sự chen lấn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chạy đua xoay xở làm tiền
ngoại động từ
 • xô đẩy, chen lấn, ẩy
  • to be hustled in the crowd
   bị xô đẩy trong đám đông
  • to hustle someone into the carriage
   ẩy ai vào trong xe
 • thúc ép, bắt buộc, ép buộc
  • to hustle someone into doing something
   thúc ép ai phải làm gì
nội động từ
 • ((thường) + agaisnt, thruogh) xô đẩy, chen lấn, len qua
  • to hustle against someone
   xô đẩy chen lấn ai
  • to hustle through the crowd
   len qua đám đông
 • lật đật, vội vã, hối hả ngược xuôi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hết sức xoay xở ngược xuôi (để làm tiền, để chạy việc...)
Related words
Related search result for "hustle"
Comments and discussion on the word "hustle"