Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stir
/stə:/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ lóng) nhà tù, trại giam
 • sự khuấy, sự quấy trộn
  • to give one's coffec a stir
   khuấy cà phê
 • sự chuyển động
  • no stir in the air
   không có một tí gió
 • sự cời (củi, cho lửa cháy to)
  • to give the fire a stir
   cời cho lửa cháy to lên
 • sự náo động, sự huyên náo, sự xôn xao
  • to make a stir
   gây náo động, làm xôn xao
  • full of stir and movement
   náo nhiệt
ngoại động từ
 • khuấy, quấy
  • to stir tea
   khuấy nước trà
 • làm lay động, làm chuyển động
  • not a breath stirred the leaves
   không có một tí gió nào làm lay động cành lá
 • cời (củi)
  • to stir the fire
   cời củi cho cháy to
 • ((thường) + up) kích thích, khích động, khêu gợi, xúi gục; gây ra
  • to stir someone's blood
   kích động nhiệt tình (lòng ham muốn) của ai
  • to stir someone's wrath
   khêu gợi lòng tức giận của ai
  • to stir up curiosity
   khêu gợi tính tò mò
  • to stir up dissensions
   gây mối bất đồng
nội động từ
 • có thể khuấy được
 • động đậy, nhúc nhích, cựa quậy
  • he never stirs out of the house
   nó không bao giờ đi ra khỏi nhà
  • he is not stirring yet
   nó vẫn chưa dậy
IDIOMS
 • to stir one's stumps
  • (thông tục) ba chân bốn cẳng
Related search result for "stir"
Comments and discussion on the word "stir"