Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
impeach
/im'pi:tʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt thành vấn đề nghi ngờ
  • his veracity cannot be impeached
   không ai có thể nghi ngờ được cái tính chân thực của anh ta
 • gièm pha, nói xấu, bôi nhọ
 • buộc tội; tố cáo
  • to impeach somebody of (with) theft
   buộc tội ai ăn cắp
 • bắt lỗi, bẻ lỗi, chê trách (cái gì)
 • buộc tội phản quốc, buộc trọng tội (trước toà án có thẩm quyền)
Related words
Related search result for "impeach"
Comments and discussion on the word "impeach"