Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
loaf
/louf/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều loaves /louvz/
 • ổ bánh mì
 • cối đường (khối đường hình nón)
 • bắp cuộn (khối lá cuộn tròn chặt lại của cải bắp hay rau diếp)
 • (từ lóng) cái đầu
IDIOMS
 • half a loaf is better than no bread
  • có ít còn hơn không
 • loaves and fishes
  • bổng lộc
 • to use one's loaf
  • vận dụng sự hiểu biết lẽ phải của mình
nội động từ
 • cuộn thành bắp (cải bắp hay rau diếp...)
danh từ
 • sự đi chơi rong; sự lười nhác
  • to be on the loaf
   đi chơi rong
động từ
 • đi tha thẩn, chơi rong; lười nhác
Related search result for "loaf"
Comments and discussion on the word "loaf"