Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lap
/læp/
Jump to user comments
danh từ
 • vạt áo, vạt váy
 • lòng
  • the baby sat on his mother's lap
   đứa bé ngồi trong lòng mẹ
 • dái tai
 • thung (chỗ trũng giữa hai quả đồi)
IDIOMS
 • to be in Fortune's lap
  • may mắn
 • in the lap of gods
  • có trời biết
 • in the lap of luxury
  • trong cảnh xa hoa
danh từ
 • vật phủ (lên một vật khác)
 • vòng dây, vòng chỉ (quấn vào một cuộn)
 • (thể dục,thể thao) vòng chạy, vòng đua
 • (kỹ thuật) tấm nối (đường ray) ((cũng) half lap)
ngoại động từ
 • phủ lên, chụp lên, bọc
 • quấn, cuộn; gói
  • to lap something round something
   quấn vật gì chung quanh vật khác
 • vượt hơn một vòng (trong cuộc chạy đua)
nội động từ
 • phủ lên, chụp lên
danh từ
 • (kỹ thuật) đá mài
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) mài bằng đá mài
danh từ
 • cái liềm, cái tớp
 • thức ăn lỏng (cho chó...)
 • tiếng vỗ bập bềnh (sóng)
động từ
 • liếm, tớp (bằng lưỡi)
 • nốc, uống ừng ực
 • vỗ bập bềnh (sóng)
IDIOMS
 • to lap up everything one is told
  • ai nói gì cũng tin
Related search result for "lap"
Comments and discussion on the word "lap"