Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
lushy
/'lʌʃi/
Jump to user comments
danh từ
 • tính dâm dật, tính dâm đãng, tính ham nhục dục, thú tính
 • lòng tham, sự ham muốn, sự thèm khát
  • lushy of gold
   lòng tham vàng, lòng tham tiền bạc
  • lushy of honours
   sự thèm khát danh vọng
Related search result for "lushy"
Comments and discussion on the word "lushy"