Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
musical
/'mju:zikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nhạc, (thuộc) âm nhạc
  • musical art
   nghệ thuật âm nhạc
 • du dương, êm tai, thánh thót
  • a musical voice
   giọng nói du dương
 • thích nhạc, có năng khiếu về nhạc, biết thưởng thức nhạc; giỏi nhạc
 • được phổ nhạc, có nhạc kèm theo
Related search result for "musical"
Comments and discussion on the word "musical"