Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
paix
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hòa bình
  • Aimer la paix
   yêu hòa bình
 • hòa ước
  • Signer la paix
   ký hòa ước
 • sự hòa thuận
  • Vivre en paix avec ses voisins
   sống hòa thuận với hàng xóm
 • sự yên lặng, sự yên tĩnh
  • La paix des champs
   sự yên lặng của đồng ruộng
 • sự yên tâm, sự thanh thản
  • Avoir la conscience en paix
   lòng thanh thản
  • ange de paix
   (thơ ca) người đem lại hòa bình; người đem lại yên vui
  • arbre de la paix
   cây ô liu
  • être en paix avec conscience
   lòng thanh thản
  • faire la paix
   xem faire
  • foutre la paix
   xem foutre
  • laisser en paix
   xem laisser
  • ministre de paix
   linh mục
  • ne donner ni paix ni trêve
   không để cho yên
  • paix armée
   hòa bình võ trang
  • paix de Dieu
   (sử học) lệnh cấm đánh thường dân của giáo hội
  • paix éternelle
   sự yên nghỉ đời đời
  • paix fourrée
   xem fourré
  • paroles de paix
   lời giảng hòa
  • Paie.
Related search result for "paix"
Comments and discussion on the word "paix"