Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
patent
/'peitənt/
Jump to user comments
tính từ
 • có bằng sáng chế, có bằng công nhận đặc quyền chế tạo
 • (thông tục) tài tình, khéo léo, tinh xảo
  • a patent device
   một phương sách tài tình
 • mỏ (cửa...)
 • rõ ràng, hiển nhiên, rõ rành rành
  • a patent fact
   sự việc rõ rành rành
danh từ
 • giấy môn bài, giấy đăng ký
 • bằng sáng chế
 • việc sáng chế (được công nhận bởi một bằng sáng chế; đặc quyền chế tạo
 • (nghĩa bóng) chứng chỉ (về tư cách đạo đức...)
ngoại động từ
 • lấy bằng sáng chế về; được cấp bằng sáng chế về
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cấp bằng sáng chế
Related search result for "patent"
Comments and discussion on the word "patent"