Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pickle
/'pikl/
Jump to user comments
danh từ
 • nước giầm (như giấm, nước mắm... để giầm rau thịt...)
 • (số nhiều) rau giầm, hoa quả giầm, dưa góp
  • onion pickles
   dưa hành giầm, hành ngâm giấm
  • mango pickles
   xoài ngâm giấm
  • vegetable pickles
   dưa góp
 • dung dịch axit để tẩy...
 • hoàn cảnh
  • to be in a sad pickle
   lâm vào hoàn cảnh đáng buồn
 • đứa bé tinh nghịch
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người quạu cọ, người khó chịu
IDIOMS
 • to have a rod in pickle for somebody
  • để sẵn cái roi cho ai một trận đích đáng
ngoại động từ
 • giầm (củ cải, hành, thịt... vào giấm...)
 • (hàng hải) xát muối giấm vào (lưng ai) (sau khi đánh đòn)
Related words
Related search result for "pickle"
Comments and discussion on the word "pickle"