Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mess
/mes/
Jump to user comments
danh từ
 • tình trạng hỗn độn, tình trạng lộn xộn, tình trạng bừa bộn; tình trạng bẩn thỉu
  • the whole room was in a mess
   tất cả gian phòng ở trong một tình trạng bừa bộ bẩn thỉu
 • nhóm người ăn chung (trong quân đội); bữa ăn (của các sĩ quan ăn tập thể trong doanh trại, trên tàu...)
  • at mess
   đang ăn
  • to go to mess
   đi ăn
 • món thịt nhừ; món xúp hổ lốn
 • món ăn hổ lốn (cho chó)
IDIOMS
 • mess of pottage
  • miếng đỉnh chung, bả vật chết
ngoại động từ
 • lòm lộn xộn, làm mất trật tự, xáo lộn; làm bẩn, làm hỏng
  • to mess up a plan
   làm hỏng một kế hoạch
nội động từ
 • (quân sự) ăn chung với nhau
 • (+ about) lục lọi, bày bừa
  • what are you messing about up there?
   anh đang lục lọi cái gì trên đó
 • (+ around, about) làm tắc trách, làm mất thì giờ làm việc linh tinh; đà đẫn
Related search result for "mess"
Comments and discussion on the word "mess"