Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fix
/fiks/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đóng, gắn, lắp, để, đặt
  • to fix bayonet
   lắp lưỡi lê vào súng
  • to fix something in one's mind
   ghi sâu một điều gì vào trong óc
 • tập trung, dồn (sự nhìn, sự chú ý, tình thân yêu...)
  • to fix one's eyes on something
   dồn con mắt vào cái gì
  • to fix someone's attention
   làm cho ai chú ý
 • làm đông lại làm đặc lại
 • hâm (ảnh, màu...); cố định lại
 • nhìn chằm chằm
  • to fix someone with an angry stare
   chằm chằm nhìn ai một cách giận dữ
 • định, ấn định (vị trí...), quy định phạm vi (trách nhiệm...), quy định, thu xếp
  • to fix a date for a meeting
   định ngày họp
 • ổn định (sự thay đổi, sự phát triển một ngôn ngữ)
 • sửa chữa; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sang sửa
  • to fix a machine
   chữa một cái máy
  • to fix up one's face
   hoá trang
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bố trí, tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp
  • to fix someone up for the night
   bố trí chỗ ngủ đêm cho ai
  • to fix someone up with a job
   bố trí sắp xếp công việc cho ai
  • to fix a breakfast
   dọn bữa ăn sáng
  • to fix a flight
   bố trí trước một cuộc đấu quyền Anh (cho ai được)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hối lộ, đấm mồm (ai)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừng phạt; trả thù, trả đũa (ai)
nội động từ
 • trở nên vững chắc
 • đồng đặc lại
 • (+ on, upon) chọn, định
  • to fix on (upon) a date
   định ngày
 • đứng vào vị trí
danh từ
 • tình thế khó khăn
  • to be in a fix
   ở vào tình thế khó khăn
  • to get oneself into a bad fix
   lâm vào tình trạng khó khăn túng bấn
 • sự tìm vị trí; vị trí phát hiện
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người có thể hối lộ được
IDIOMS
 • out of fix
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mất trật tự, bừa bộn, rối loạn
Related search result for "fix"
Comments and discussion on the word "fix"