Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
racler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cạo, nạo
  • Racler une casserole
   nạo xoong
  • les garde-boue raclaient les pneus
   chắn bùn cọ vào lốp
 • cò cưa
  • Racler du violon
   cò cưa đàn viôlông
  • racler les fonds du tiroir
   vét sạch tiền trong ngăn kéo
  • se racler la gorge
   khạc đờm
  • vin qui racle la gorge
   rượu uống khè cổ
Related search result for "racler"
Comments and discussion on the word "racler"