Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
receler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giấu
  • Receler un secret
   giấu kín một điều bí mật
  • Receler une vérité
   giấu một sự thực
 • chứa đựng
  • Que de beautés recèle cet ouvrage
   tác phẩm ấy chứa đựng biết bao điều đẹp đẽ
 • (luật học, pháp lý) chứa chấp, oa trữ
nội động từ
 • (săn bắn) ẩn một nơi
Related search result for "receler"
Comments and discussion on the word "receler"