Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
remove
/ri'mu:v/
Jump to user comments
danh từ
 • món ăn tiếp theo (sau một món khác)
 • sự lên lớp
  • examination for the remove
   kỳ thi lên lớp
  • not to get one's remove
   không được lên lớp
 • lớp chuyển tiếp (trong một số trường ở Anh)
 • khoảng cách, sự khác biệt
  • to be many removes from the carefree days of one's youth
   khác biệt rất xa những ngày vô tư lự của tuổi thanh xuân
ngoại động từ
 • dời đi, di chuyển, dọn, cất dọn
  • to remove a machine
   chuyển một cái máy (ra chỗ khác)
  • to remove mountains
   (nghĩa bóng) dời non lấp biển, làm những việc phi thường
 • bỏ ra, tháo ra
  • to remove one's hat
   bỏ mũ ra
  • to remove a tyre
   tháo lốp xe
 • cách chức, đuổi
  • to remove an afficial
   cách chức một viên chức
 • lấy ra, đưa ra, rút ra...
  • to remove a boy from school
   xin rút một học sinh ra khỏi trường
 • tẩy trừ (tham nhũng...), tẩy, xoá bỏ, loại bỏ
  • to remove grease stains
   tẩy vết mỡ
  • to remove someone's name from a list
   xoá bỏ tên ai trong danh sách
 • giết, thủ tiêu, khử đi
 • làm hết (đau đớn), xua đuổi sạch (sự sợ hãi, mối nghi ngờ...)
 • bóc (niêm phong)
 • (y học) cắt bỏ
 • (y học) tháo (băng)
nội động từ
 • dời đi xa, đi ra, tránh ra xa
  • they shall never remove from here
   họ nhất định không bao giờ rời khỏi chốn này đâu
 • dọn nhà, đổi chỗ ở
  • to remove to a new house
   dọn nhà đến một căn nhà mới
Related search result for "remove"
Comments and discussion on the word "remove"