Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
murder
/'mə:də/
Jump to user comments
danh từ
 • tội giết người, tội ám sát
  • to commit murder
   phạm tội giết người
IDIOMS
 • to cry blue murder
  • la ó om sòm
 • to get away with murder
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghịch ngợm (phá phách...) mà không bị làm sao
 • the murder is out
  • tất cả điều bí mật bị lộ; vụ âm mưu đã bị khám phá
ngoại động từ
 • giết, ám sát
 • tàn sát
 • (nghĩa bóng) làm hư, làm hỏng, làm sai (vì dốt nát, kém cỏi)
  • to murder a song
   hát sai một bài hát
Related search result for "murder"
Comments and discussion on the word "murder"