Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
off
/ɔ:f/
Jump to user comments
phó từ
 • tắt
  • is the lamp off?
   đèn đã tắt chưa?
 • đi, đi rồi
  • they are off
   họ đã đi rồi
  • off with you
   đi đi, cút đi
 • ra khỏi, đứt, rời
  • to cut something off
   cắt cái gì rời hẳn ra
  • one of the wheels flew off
   một bánh xe long hẳn ra
  • to take one's clothes off
   cởi quần áo ra
 • xa cách
  • the town is ten kilometers off
   thành phố cách đây 10 kilômét
  • Tet is not far off
   sắp đến tết rồi
 • hẳn, hết
  • to finish off a piece of work
   làm xong hẳn một công việc
  • to pay off one's debts
   trả hết nợ
 • thôi
  • to declare off somebody's service
   tuyên bố thôi không cần sự giúp đỡ của ai
  • to leave off work
   nghỉ việc
 • nổi bật
  • the picture is set off by the frame
   cái khung làm nổi bật bức tranh
  • to show off
   khoe mẽ
IDIOMS
 • to be badly off
  • nghèo
 • to be well off
 • to be comfortably off
  • phong lưu, sung túc
 • off and on
  • lúc lúc, chốc chốc, chập chờn lúc có lúc không
   • it rained off and on
    trời chốc chốc lại mưa
 • right off
  • (xem) right
 • straight off
  • (xem) straight
giới từ
 • khỏi, cách, rời
  • the cover has come off the book
   cái bìa tuột khỏi quyển sách
  • to drive the enemy off the seas
   đuổi quân thù ra khỏi mặt biển
  • the island is off the coast
   đảo cách xa bờ
  • to take a matter off somoene's hands
   đỡ một việc cho ai
  • a street off Hue street
   một phố khỏi phố Huế
IDIOMS
 • to be off colour
  • (xem) colour
 • to be off duty
  • (xem) duty
 • to be off liquor
  • nhịn rượu, bỏ rượu
 • to be off the mark
  • trượt, không trúng; (nghĩa bóng) lạc đề
 • off the map
  • (xem) map
 • to be off one's feed
  • (xem) feed
 • to be off one's games
  • (xem) game
 • to be off one's head
  • (xem) head
 • to be off the point
  • (xem) point
 • to be off smoking
  • nhịn thuốc lá, bỏ thuốc lá
 • to play off 5
  • chơi chấp năm
tính từ
 • phải, bên phải (xe, ngựa)
  • to mount a horse on the off side
   lên ngựa bên phải
 • xa, cách, ngoài, bên kia
  • to be on the off side of the wall
   ở phía bên kia tường
 • mặt sau, mặt trái tờ giấy
 • mỏng manh
  • an off chance
   cơ hội mỏng manh
 • ôi, ươn
  • the meat is a bit off
   thịt hơi ôi
 • ốm, mệt
  • he is rather off today
   hôm nay anh ta hơi mệt
 • nhàn rỗi, nghỉ, vãn
  • an off season
   mùa đã vãn
  • an off day
   ngày nghỉ
  • off time
   thời gian nhàn rỗi
 • phụ, nhỏ, hẻm
  • an off streets
   phố hẻm
  • an off issue
   vấn đề phụ
danh từ
 • (thể dục,thể thao) cú đánh về bên phải (crikê)
ngoại động từ
 • (thông tục) tỏ ý bỏ, tỏ ý thôi (cuộc đàm phán, sự thoả thuận, công cuộc)
 • rút lui thôi không đàm phán với (ai), rút lui lời cam kết với ai
thán từ
 • cút đi! Xéo
Related search result for "off"
Comments and discussion on the word "off"