Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
take
/teik/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cầm, sự nắm, sự lấy
 • chầu, mẻ (số lượng săn được, câu được, bắt được)
  • a great take of fish
   mẻ cá lớn
 • tiền thu (trong buổi hoà nhạc, diễn kịch)
 • (điện ảnh) cảnh quay (vào phim)
ngoại động từ took; taken
 • cầm, nắm, giữ
  • to take something in one's hand
   cầm vật gì trong tay
  • to take someone by the throat
   nắm cổ ai
 • bắt, chiếm
  • to be taken in the act
   bị bắt quả tang
  • to take a fortress
   chiếm một pháo đài
 • lấy, lấy đi, lấy ra, rút ra, trích ra
  • if you take 5 from 12 you have 7 left
   lấy 12 trừ 5, anh sẽ còn lại 7
 • mang, mang theo, đem, đem theo
  • you must take your raincoat
   anh phải mang theo áo mưa
  • take this letter to the post
   hãy mang bức thư này ra nhà bưu điện
 • đưa, dẫn, dắt
  • I'll take the children for a walk
   tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi chơi
  • the tram will take you there in ten minutes
   xe điện sẽ đưa anh đến đó trong mười phút
 • đi, theo
  • to take a bus
   đi xe buýt
  • we must have taken the wrong road
   hẳn là chúng tôi đi lầm đường
 • thuê, mướn, mua
  • to take a ticket
   mua vé
  • to take a house
   thuê một căn nhà
 • ăn, uống, dùng
  • will you take tea or coffee?
   anh uống (dùng) trà hay cà phê?
  • to take breakfast
   ăn sáng, ăn điểm tâm
  • to take 39 in boot
   đi giày số 39
 • ghi, chép, chụp
  • to take notes
   ghi chép
  • to have one's photograph taken
   để cho ai chụp ảnh
 • làm, thực hiện, thi hành
  • to take a journey
   làm một cuộc du lịch
  • to take a bath
   đi tắm
 • lợi dụng, nắm
  • to take the opportunity
   lợi dụng cơ hội, nắm lấy cơ hội
  • to take advantage of
   lợi dụng
 • bị, mắc, nhiễm
  • to take cold
   bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh
  • to be taken ill
   bị ốm
 • coi như, cho là, xem như, lấy làm, hiểu là, cảm thấy
  • to take a joke in earnest
   coi đùa làm thật
  • do you take my meaning?
   anh có hiểu ý tôi không?
 • đòi hỏi, cần có, yêu cầu, phải
  • it would take a strong man to move it
   phải có một người khoẻ mới chuyển nổi cái này đi
  • it does not take more than two minutes to do it
   làm cái đó không (đòi hỏi) mất quá hai phút
 • chịu, chịu đựng, tiếp, nhận
  • to take a beating
   chịu một trận đòn
  • enemy troops took many casualties
   quân địch bị tiêu diệt nhiều
  • to take all the responsibility
   chịu (nhận) hết trách nhiệm
 • được, đoạt; thu được
  • to take a first prize in...
   được giải nhất về...
  • to take a degree at the university
   tốt nghiệp đại học
 • chứa được, đựng
  • the car can't take more than six
   chiếc xe không chứa được quá sáu người
 • mua thường xuyên, mua dài hạn (báo, tạp chí...)
  • the "Times" is the only paper he takes
   tờ " Thời báo" là tờ báo độc nhất anh ấy mua dài hạn
 • quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn
  • to be taken with
   bị lôi cuốn, bị quyến rũ, say mê, say đắm
 • vượt qua, đi tới, nhảy vào; trốn tránh ở
  • to take an obstacle
   vượt qua một điều trở ngại, vượt qua một vật chướng ngại
  • the thoroughbred takes the hedge with greatest ease
   con ngựa nòi vượt qua hàng rào một cách hết sức dễ dàng
  • to take the water
   nhảy xuống nước
  • the bandits had taken the forest
   bọn cướp đã trốn vào rừng
nội động từ
 • bắt, bén (lửa); ngấm, có hiệu lực (thuốc)
  • the medicine did not take
   thuốc không có hiệu lực
 • ăn ảnh
  • she does not take well
   cô ta không ăn ảnh lắm
 • thành công, được ưa thích
  • his second play took even more than the first
   vở kịch thứ hai của ông ta còn thành công hơn cả vở kịch thứ nhất
IDIOMS
 • to take after
  • giống
   • he takes after his uncle
    nó giống ông chú nó
 • to take along
  • mang theo, đem theo
   • I'll take that book along with me
    tôi sẽ mang theo cuốn sách này với tôi
 • to take aside
  • kéo ra một chỗ, đưa ra một chỗ để nói riêng
 • to take away
  • mang đi, lấy đi, đem đi, cất đi
 • to take back
  • lấy lại, mang về, đem về
   • to take back one's words
    nói lại, rút lui ý kiến
 • to take down
  • tháo xuống, bỏ xuống, hạ xuống
  • tháo ra, dỡ ra
  • ghi chép
  • làm nhục, sỉ nhục
  • nuốt khó khăn
 • to take from
  • giảm bớt, làm yếu
 • to take in
  • mời vào, đưa vào, dẫn vào, đem vào (người đàn bà mình sẽ ngồi cạnh ở bàn tiệc)
  • tiếp đón; nhận cho ở trọ
   • to take in lodgers
    nhận khách trọ
  • thu nhận, nhận nuôi
   • to take in an orphan
    nhận nuôi một trẻ mồ côi
  • mua dài hạn (báo chí...)
  • nhận (công việc) về nhà làm
   • to take in sewing
    nhận đồ khâu về nhà làm
  • thu nhỏ, làm hẹp lại
   • to take in a dress
    khâu hẹp cái áo
  • gồm có, bao gồm
  • hiểu, nắm được, đánh giá đúng
   • to take in a situation
    nắm được tình hình
  • vội tin, nhắm mắt mà tin
   • to take in a statement
    nhắm mắt mà tin một bản tuyên bố
  • lừa phỉnh, lừa gạt, cho vào tròng, cho vào bẫy
 • to take into
  • đưa vào, để vào, đem vào
   • to take someone into one's confidence
    thổ lộ chuyện riêng với ai
   • to take it into one's head (mind)
    có ý nghĩ, có ý định
 • to take off
  • bỏ (mũ), cởi (quần áo); giật ra, lấy đi, cuốn đi
   • to take off one's hat to somebody
    thán phục ai
  • dẫn đi, đưa đi, tiễn đưa (ai)
   • to take oneself off
    ra đi, bỏ đi
  • nhổ đi, xoá bỏ, làm mất tích
  • nuốt chửng, nốc, húp sạch
  • bớt, giảm (giá...)
  • bắt chước; nhại, giễu
  • (thể dục,thể thao) giậm nhảy
  • (hàng không) cất cánh
 • to take on
  • đảm nhiệm, nhận làm, gách vác
   • to take on extra work
    nhận làm việc thêm (việc ngoài giờ)
   • to take on responsibilities
    đảm nhận trách nhiệm
  • nhận đánh cuộc, nhận lời thách đố
   • to take someone on at billiards
    nhận đấu bi a với ai
   • to take on a bet
    nhận đánh cuộc
  • nhận vào làm, thuê, mướn (người làm...)
  • dẫn đi tiếp
  • (thông tục) choáng váng, xúc động mạnh, bị kích thích; làm hoảng lên
 • to take out
  • đưa ra, dẫn ra ngoài
  • lấy ra, rút ra; xoá sạch, tẩy sạch, làm mất đi
   • to take out a stain
    xoá sạch một vết bẩn
   • to take it out of
    rút hết sức lực (của ai), làm (ai) mệt lử; trả thù (ai)
  • nhận được, được cấp, được phát (bằng, giấy phép, giấy đăng ký...)
  • nhận (cái gì...) để bù vào; nhận số lượng tương đương để bù vào
   • as he could not get paid he took it out in goods
    vì nó không lấy được tiền nên phải lấy hàng bù vào
 • to take over
  • chuyển, chở, đưa, dẫn qua (đường, sông...)
  • tiếp quản, kế tục, nổi nghiệp, tiếp tục
   • we take over Hanoi in 1954
    chúng ta tiếp quản Hà nội năm 1954
   • to take over the watch
    thay (đổi) phiên gác
 • to take to
  • dùng đến, nhờ cậy đến, cần đến
   • the ship was sinking and they had to take to the boats
    tàu bị chìm và họ phải dùng đến thuyền
  • chạy trốn, trốn tránh
   • to take to flight
    bỏ chạy, rút chạy
   • to take to the mountain
    trốn vào núi
  • bắt đầu ham thích, bắt đầu say mê, tập, nhiễm
   • to take to drinking
    bắt đầu nghiện rượu
   • to take to bad habits
    nhiễm những thói xấu
   • to take to chemistry
    ham thích hoá học
  • có cảm tình, ưa, mến
   • the baby takes to her murse at once
    đứa bé mến ngay người vú
   • to take to the streets
    xuống đường (biểu tình, tuần hành...)
 • to take up
  • nhặt, cầm lên, lượm lên; đưa lên, dẫn lên, mang lên
  • cho (hành khách) lên (ô tô, xe lửa)
   • the car stops to take up passengers
    xe đỗ lại cho hành khách lên, xe đỗ lại lấy khách
  • tiếp tục (một công việc bỏ dở...)
  • chọn (một nghề); đảm nhiệm, gánh vác (một công việc)
  • thu hút, choán, chiếm (thời gian, tâm trí...)
  • hút, thấm
   • sponges take up water
    bọt biển thấm (hút) nước
  • bắt giữ, tóm
   • he was taken up by the police
    nó bị công an bắt giữ
  • (thông tục) la rầy, quở mắng, trách móc
  • ngắt lời (ai...)
  • đề cập đến, xét đến, bàn đến (một vấn đề)
  • hiểu
   • to take up someone's idea
    hiểu ý ai
  • nhận, áp dụng
   • to take up a bet
    nhận đánh cuộc
   • to take up a challenge
    nhận lời thách
   • to take up a method
    áp dụng một phương pháp
  • móc lên (một mũi đan tuột...)
   • to take up a dropped stitch
    móc lên một mũi đan tuột
  • vặn chặt (chỗ jơ); căng (dây cáp)
 • to take up with
  • kết giao với, giao thiệp với, đi lại với, thân thiết với, chơi bời với
 • to take aim
  • (xem) aim
 • to take one's chance
  • (xem) chance
 • to take earth
  • chui xuống lỗ (đen & bóng)
 • to take one's life in one's hand
  • liều mạng
Related search result for "take"
Comments and discussion on the word "take"