Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sacré
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thờ cúng; (thuộc) thánh
  • Histoire sacrée
   thánh sử
  • édifice sacré
   thánh đường
 • thiêng liêng
  • Droits sacrés
   quyền lợi thiêng liêng
 • (thân mật) đáng ghét, chết tiệt
  • Un sacré temps
   thời tiết chết tiệt
 • (thân mật) kỳ lạ
  • Un sacré talent
   một tài năng kỳ lạ
  • feu sacré
   xem feu
  • le Sacré Collège
   Đoàn giáo chủ hồng y (ở Rô-ma)
  • sacré nom de Dieu!; sacré nom d'un chien!
   (thông tục) mẹ kiếp
danh từ giống đực
 • cái thiêng liêng
  • Le sacré et le profane
   cái thiêng liêng và cái phàm tục
tính từ
 • (giải phẫu) xem sacrum
  • Vertèbres sacrés
   đốt sống cùng
Related words
Related search result for "sacré"
Comments and discussion on the word "sacré"