Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sacrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tôn phong
  • Il est sacré roi
   ông ấy được tôn phong làm Vua
  • Sacrer un évêque
   tôn phong một giám mục
  • Il a été sacré grand écrivain
   ông ấy được tôn phong làm nhà đại văn hào
nội động từ
 • (thân mật) nguyền rủa
  • Il a l'habitude de sacrer à chaque moment
   nó có thói quen nguyền rủa luôn mồm
Related search result for "sacrer"
Comments and discussion on the word "sacrer"