Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sucrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho đường vào, thêm đường vào
  • Sucrer son café
   cho đường vào cà phê
 • làm cho ngọt
  • Sucrer avec du miel
   cho mật vào cho ngọt
 • (thông tục) bỏ đi
  • Sucrer une permission
   (quân sự) bỏ đi phép nghỉ
  • sucrer les fraises
   xem fraise
Related search result for "sucrer"
Comments and discussion on the word "sucrer"