Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
sauce
/sɔ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • nước xốt
  • tomato sauce
   nước xốt cà chua
 • (nghĩa bóng) cái làm thêm thích thú; cái làm thêm thú vị
  • hunger is the best sauce
   (tục ngữ) đói bụng thì ngon cơm
 • nước muối, dung dịch muối
 • sự vô lễ, sự láo xược
  • none of your sauce!
   không được hỗn!
IDIOMS
 • to serve somebody with the same sauce
  • (xem) serve
 • sauce for the goose is suace for the gander
  • (xem) gander
ngoại động từ
 • cho nước xốt, thêm nước xốt
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cho thêm gia vị
 • (nghĩa bóng) làm thích thú, làm thú vị; pha mắm pha muối
 • duộc ghỷ khùn hỗn xược (với ai)
Related search result for "sauce"
Comments and discussion on the word "sauce"