Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sag
/sæg/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lún xuống, sự võng xuống; sự cong xuống
 • sự chùng (dây)
 • (thương nghiệp) sự sụt giá, sự hạ giá
 • (hàng hải) sự trôi giạt về phía dưới gió
ngoại động từ
 • làm lún xuống, làm võng xuống; làm cong xuống
 • làm chùng
nội động từ
 • lún xuống, võng xuống; cong xuống
 • nghiêng hẳn về một bên, lệch hẳn về một bên
  • gate sags
   cửa bị nghiêng hẳn về một bên
 • dãn ra, chùng
  • stretched rope sags
   dây căng chùng lại
 • (thương nghiệp) hạ giá, xuống giá
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sút kém (tinh thần, sức khoẻ...)
  • hải to sag to leeward
   trôi giạt về phía dưới gió
Related words
Related search result for "sag"
Comments and discussion on the word "sag"