Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
snarl
/snɑ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng gầm gừ (chó)
 • tiếng càu nhàu, tiếng cằn nhằn
  • to answer with a snarl
   trả lời với giọng cằn nhằn
động từ
 • gầm gừ (chó)
 • càu nhàu, cằn nhằn
  • to snarl out an answer
   cằn nhằn mà trả lời
  • to snarl at somebody
   cằn nhẳn cằn nhằn với ai
danh từ
 • chỗ thắt nút, cái nút; chỗ nối
  • hair full of snarls
   tóc rối kết lại
 • tình trạng lộn xộn; sự rối beng; mớ bòng bong
IDIOMS
 • traffic snarl
  • tình trạng xe cộ ùn lại, sức tắc nghẽn giao thông
ngoại động từ
 • làm rối, làm xoắn (chỉ)
 • chạm bằng cái đột
nội động từ
 • rối beng, rối mù
Related search result for "snarl"
Comments and discussion on the word "snarl"