Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sonder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dò, thăm dò
  • Machine à sonder les grands fond
   máy dò đáy sâu
  • Sonder l'opinion
   thăm dò dư luận
 • (y học) thông
 • xăm
  • Sonder les bagages à la douane
   xăm hành lý ở hải quan
Related search result for "sonder"
Comments and discussion on the word "sonder"