Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sentir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cảm thấy, nhận thấy, thấy
  • Sentir une douce chaleur
   cảm thấy ấm áp dễ chịu
  • Sentir son incapacité
   nhận thấy sự bất lực của mình
 • ngửi, ngửi thấy
  • Sentir une fleur
   ngửi hoa
  • Sentir une odeur exquise
   ngửi thấy mùi thơm ngát
 • có mùi, tỏa mùi
  • Bonbon qui sent la menthe
   kẹo có mùi bạc hà
 • ôi, có mùi ôi
  • Viande qui commence à sentir
   thịt đã bắt đầu ôi
 • có vị, có vẻ giống như
  • Cette prose sent la poésie
   bài văn xuôi này có vị thơ
  • Langage qui sent la province
   ngôn ngữ có vẻ tỉnh lẻ
  • cela sent la fin
   chết đến nơi rồi
  • faire sentir
   làm cho thấy
  • Faire sentir son autorité
   làm cho thấy oai mình, ra oai
  • Faire sentir toutes les lettres en parlant
   nhấn rõ từng chữ khi nói
  • faire sentir la force de son bras
   cho biết tay
  • ne pouvoir sentir quelqu'un
   không chịu nổi ai, ghét cay ghét đắng ai
  • ne rien sentir pour
   không ưa, không có cảm tình với
  • se faire sentir
   biểu lộ rõ
  • Le froid se fait sentir
   rét đã thấy rõ
  • sentir le fagot
   xem fagot
  • sentir le sapin
   xem sapin
  • sentir venir quelqu'un de loin
   đoán trước ai sẽ đến; đoán trước ý nghĩ của ai
nội động từ
 • tỏa mùi, bốc mùi
  • Ce bouquet sent bon
   bó hoa tỏa mùi thơm
 • hôi, thối; ôi
  • Ce poisson sent
   cá này ôi
  • cela ne sent pas bon
   việc ấy chẳng lành đâu
Related search result for "sentir"
Comments and discussion on the word "sentir"