Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sortir
Jump to user comments
nội động từ
 • ra, ra khỏi, ra ngoài, đi ra
  • Sortir de la maison
   ra khỏi nhà
 • đi chơi
  • Elle aime à sortir
   cô ấy thích đi chơi
 • thoát khỏi
  • Sortir d'un piège
   thoát khỏi bẫy
 • vừa khỏi, vừa xong, vừa hết
  • Sortir d'un travail difficile
   vừa xong một công việc khó
  • Sortir de maladie
   vừa khỏi bệnh
  • Sortir de l'hiver
   vừa hết mùa đông
 • vượt ra ngoài; trệch ra ngoài
  • Cela sort de ma compétence
   điều đó vượt ra ngoài quyền hạn của tôi
  • Sortir du sujet
   trệch ra ngoài đề
 • xuất phát
  • Paroles qui sortent du coeur
   lời xuất phát từ trái tim
 • xuất thân
  • Ministre qui sort du peuple
   bộ trưỏng xuất thân từ nhân dân;
  • Professeur qui sort de l'école normale
   giáo sư học trường sư phạm ra
 • là kết qủa
  • Ce qui sortira de ces recherches
   cái sẽ là kết quả của những nghiên cứu ấy
 • tỏa ra; thoát ra; đâm ra; nhô ra; xổ ra
  • Parfum qui sort
   mùi thơm tỏa ra
  • L'eau qui sort
   nước thoát ra
  • Bourgeons qui sortent
   chồi đâm ra
  • Pierre qui sort du mur
   viên đá nhô ra khỏ tường
  • Numéro qui n'est pas sorti
   số chưa xổ ra
 • xuất hiện; xuất bản
  • écrivain qui commence à sortir
   nhà văn mới xuất hiện
  • Livre qui vient de sortir
   sách mới xuất bản
  • cela m'est sorti de la tête
   tôi quên mất điều ấy rồi
  • d'où sortez-vous?
   anh ở đâu đến (mà không biết?)
  • d'où sort-il?
   nó ở đâu đến (mà lố lăng thế?)
  • je sors de lui parler
   (thân mật) tôi vừa mới nói với hắn
  • je sors d'en prendre
   tôi đủ rồi
  • le feu lui sort par les yeux
   mắt nó sáng rực lên
  • les yeux lui sortent de la tête
   xem oeil
  • ne pas sortir de là
   là khăng khăng, ngoan cố
  • sortir de rien
   xuất thân từ một gia đình tầm thường
  • sortir de sa coquille
   xem coquille
  • sortir de ses gonds
   xem gond
  • sortir des mains de quelqu'un
   do ai tác thành cho
  • sortir de soi-même
   quên mình đi
  • sortir de table
   vừa mới ăn xong
  • sortir du rang
   xuất thân từ thấp hèn mà nổi lên; nổi lên từ lính trơn
  • sortir les pieds en avant
   chết được đưa ra
ngoại động từ
 • đưa ra, dắt ra
  • Sortir son chien
   dắt chó ra
 • (thân mật) dẫn đi
  • Sortir sa femme
   dẫn vợ đi
 • đưa ra; thè ra; rút ra
  • Sortir sa voiture
   đưa xe ra
  • Sortir sa langue
   thè lưỡi ra
  • Sortir son mouchoir
   rút khăn tay ra
 • (thân mật) tuôn ra
  • Sortir toute sa science
   tuôn ra tất cả những hiểu biết của mình
 • (thông tục) tống cổ ra
  • Sortir un importun
   tống cổ một kẻ quấy rầy ra
 • cứu thoát
  • Sortir son ami du danger
   cứu thoát bạn khỏi nguy hiểm
 • cho ra, cho phát hành
  • Sortir un livre
   cho ra một cuốn sách
 • (thân mật) nói ra, tuôn ra
  • Il nous a sorti une bien bonne
   nó đã nói với chúng tôi một điều rất nực cười
 • (luật học) phát sinh, đạt
  • Cette sentence sortira son plein effet
   bản án này sẽ phát sinh hoàn toàn hiệu lực
không ngôi
 • tỏa ra, toát ra
  • Il sort de ces fleurs une douce odeur
   từ những bông hoa ấy tỏa ra một mùi dễ chịu
danh từ giống đực
 • au sortir de+ lúc ra khỏi; vào cuối, sau
  • Au sortir du lit
   lúc ra khỏi giường
  • Au sortir de l'hiver
   vào cuối mùa đông
  • Au sortir de l'entretien
   sau cuộc nói chuyện
Related search result for "sortir"
Comments and discussion on the word "sortir"