Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trouver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tìm thấy, tìm ra, tìm được
  • Chercher un objet jusqu'à ce qu'on le trouve
   tìm một vật cho đến lúc tìm thấy
  • Trouver un bon ami
   tìm được một người bạn tốt
 • gặp; bắt gặp
  • Trouver quelqu'un dans la rue
   gặp ai ngoài phố
  • On le trouve en faute
   người ta bắt gặp nó mắc một khuyết điểm
 • thấy, nhận thấy; nghĩ rằng
  • Trouver sa maison détruite
   thấy nhà mình bị tàn phá
  • Je lui trouve du talent
   tôi thấy anh ấy có tài năng
  • Je trouve ce film excellent
   tôi nhận thấy phim ấy tuyệt vời
 • có cách, có dịp
  • Je n'ai pas trouvé à la sauver
   tôi không có cách cứu nó
  • la trouver mauvaise
   (thân mật) cho (một phương sách, một kết quả) là không hay
  • quand on me cherche, on me trouve
   trêu tôi thì người ta sẽ biết tay
  • qui cherche trouve
   xem chercher
  • trouver à qui parler
   xem parler
  • trouver à redire à tout
   xem redire
  • trouver grâce aux yeux de quelqu'un
   xem grâce
  • trouver le mot de l'énigme
   tìm ra bí quyết
  • trouver le temps long
   buồn chán
  • trouver quelqu'un sur son chemin
   gặp phải người cản trở công việc mình
  • trouver son compte
   có lợi (trong việc gì)
  • trouver son maître
   gặp được người đáng bậc thầy
Related search result for "trouver"
Comments and discussion on the word "trouver"