Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vice
/vais/
Jump to user comments
danh từ
 • thói xấu, nết xấu, thói hư tật xấu
 • sự truỵ lạc, sự đồi bại
  • a city sunk in vices
   một thành phố chìm đắm trong cảnh truỵ lạc
 • chứng, tật (ngựa)
 • thiếu sót, tật
  • a vice of style
   chỗ thiếu sót trong cách hành văn
  • a vice of constitution
   tật về thể chất
danh từ
 • (thông tục) (viết tắt) của vice-president, vice-chancellor...
danh từ
 • (kỹ thuật) mỏ cặp, êtô
  • as firm as a vice
   chắc như đinh
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) kẹp bằng êtô['vaisi]
giới từ
 • thay cho, thế cho
Related search result for "vice"
Comments and discussion on the word "vice"