Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
grandir
Jump to user comments
nội động từ
 • lớn thêm, lớn lên
  • Enfant qui grandit vite
   đứa trẻ lớn lên nhanh
 • tăng thêm
  • L'obscurité grandit
   bóng tối tăng thêm
  • Pouvoir qui va grandissant
   quyền hành ngày càng tăng thêm
ngoại động từ
 • làm lớn thêm
  • Ces chaussures le grandissent
   đôi giày đó làm cho nó lớn thêm
 • phóng đại
  • Le microscope grandit les objets
   kính hiển vi phóng đại các vật
  • L'imagination grandit les dangers
   trí tưởng tượng phóng đại nguy hiểm lên
 • làm cho cao thượng hơn, nâng cao
  • L'adversité grandit l'homme
   cảnh bất hạnh nâng cao con người lên
Related search result for "grandir"
Comments and discussion on the word "grandir"