Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
luire
Jump to user comments
nội động từ; ngoại động từ gián tiếp
 • lóe sáng; tỏa sáng
  • Reflet qui luit
   ánh lóe sáng
  • Le soleil luit
   mặt trời tỏa sáng
 • (nghĩa bóng) lóe lên
  • Il vit luire un faible espoir
   nó thấy lóe lên một niềm hy vọng mỏng manh
Related words
Related search result for "luire"
Comments and discussion on the word "luire"