Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
angel
/'eindʤəl/
Jump to user comments
danh từ
 • thiên thần, thiên sứ
  • the angel of death
   thiên thần báo tử
  • the angel of darkness
   ác ma, ác quỷ
  • guardian angel
   thần hộ mệnh
 • người phúc hậu, người hiền lành, người đáng yêu; người ngây thơ trong trắng
 • (từ lóng) người xuất vốn cho kẻ khác
 • tiền cổ bằng vàng (ở Anh) ((cũng) angel noble)
IDIOMS
 • to be someone's good angel
  • che chở phù hô cho ai
 • to entertain an angel mawares
  • tiếp đãi một nhân vật quan trọng mà không biết
 • to join the angels
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) về nơi cực lạc, chết
 • ministering angels fear to tread
  • lao đầu vào một việc mạo hiểm một cách ngu xuẩn và quá tự tin
Related words
Related search result for "angel"
Comments and discussion on the word "angel"