Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), English - Vietnamese)
midi
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • buổi trưa; mười hai giờ trừa
  • Il est midi et demi
   mười hai giờ rưỡi trưa rồi
 • phương nam, hướng nam
  • Louer un appartement au midi
   thuê một căn hộ hướng nam
 • (nghĩa bóng) tuổi đứng bóng, lúc đứng bóng (của cuộc đời)
 • (Midi) miền Nam
  • c'est midi sonné
   xem sonné
  • chercher midi à quatorze heures
   xem chercher
  • faire voir à quelqu'un des étoiles en plein midi
   đánh lừa ai một cách trâng tráo
  • nier la lumière en plein midi
   rõ như ban ngày mà vẫn không thấy
Related words
Related search result for "midi"
Comments and discussion on the word "midi"