Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abaisser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hạ, hạ thấp, buông xuống
  • Abaisser un mur
   hạ thấp bức tường
  • Abaisser un store
   buông mành xuống
  • Abaisser une perpendiculaire
   (toán) hạ một đường vuông góc.
 • làm hạ, làm giảm
  • Abaisser un prix
   hạ giá
  • Abaisser une peine
   giảm tội
 • làm xẹp
  • Abaisser les orgueilleux
   làm xẹp hạng người kiêu
  • Il cherche à abaisser ses adversaires
   nó tìm cách làm xẹp các địch thủ của mình
Related search result for "abaisser"
Comments and discussion on the word "abaisser"