Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adventure
/əd'ventʃə/
Jump to user comments
động từ
 • phiêu lưu, mạo hiểm, liều
  • to adventure to do something
   liều làm việc gì
  • to adventure one's life
   liều mạng
 • dám đi, dám đến (nơi nào...)
 • dám tiến hành (cuộc kinh doanh...)
danh từ
 • sự phiêu lưu, sự mạo hiểm; việc làm mạo hiểm, việc làm táo bạo
  • stories of adventures
   những truyện phiêu lưu
 • sự nguy hiểm, sự hiểm nghèo
 • sự việc bất ngờ
  • to meet with an adventure gặp
   một sự việc bất ngờ
 • sự may rủi, sự tình cờ
  • if, by adventure,you come across him
   nếu tình cờ anh có gặp hắn
 • (thương nghiệp) sự đầu cơ
Related search result for "adventure"
Comments and discussion on the word "adventure"