Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hazard
/'hæzəd/
Jump to user comments
danh từ
 • sự may rủi
  • a life full of hazards
   một cuộc đời đầy may rủi
 • mối nguy
  • at all hazards
   bất kể mọi nguy cơ, bất kể mọi khó khăn
 • trò chơi súc sắc cổ
 • (thể dục,thể thao) vật vướng, vật chướng ngại (trên bâi đánh gôn)
 • (Ai-len) bến xe ngựa
ngoại động từ
 • phó thác cho may rủi; liều, mạo hiểm
  • to hazard one's life
   liều mình
 • đánh bạo (làm một cái gì, nêu ra ý kiến gì)
  • to hazard a remark
   đánh bạo đưa ra một nhận xét
Related search result for "hazard"
Comments and discussion on the word "hazard"