Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stake
/steik/
Jump to user comments
danh từ
 • cộc, cọc
 • cọc trói; để thiếu sống; sự bị thiêu sống
  • to be condemned to the stake
   bị kết an thiêu sống
 • đe nhỏ (của thợ thiếc)
 • (số nhiều) cuộc thi có đánh cược; tiền đánh cược; tiền được cược
  • to play for high stakes
   đánh cược to
 • nguyên tắc (đang đấu tranh để thực hiện)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền đóng góp, tiền dấn vốn (vào một công cuộc kinh doanh)
IDIOMS
 • to be at stake
  • đang lâm nguy, đang bị đe doạ
 • to have a stake in the country
  • có quyền lợi nông thôn
 • to put up stakes
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thay đổi chỗ ở, thay đổi chỗ kinh doanh
ngoại động từ
 • đóng cọc; đỡ bằng cọc
 • (+ off, out) khoanh cọc (quanh một miếng đất để nhận phần)
 • buộc vào cọc
 • ((thường) + on) đặt cược
  • to stake great sums of money on
   đánh cược to vào
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) góp vốn, dấn vốn
Related search result for "stake"
Comments and discussion on the word "stake"