Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bandy
/'bændi/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ném đi vứt lại, trao đổi qua lại (quả bóng, câu chuyện...)
  • to bandy words with someone
   điều qua tiếng lại với ai
 • bàn tán
  • to have one's name bandied about
   là đầu đề bàn tán, trở thành đầu đề bàn tán
danh từ
 • (thể dục,thể thao) bóng gậy cong (khúc côn cầu) trên băng
 • gậy chơi bóng gậy cong (khúc côn cầu)
tính từ
 • vòng kiềng (chân)
Related words
Related search result for "bandy"
Comments and discussion on the word "bandy"