Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
barrel
/'bærəl/
Jump to user comments
danh từ
 • thùng tròn, thùng rượu
 • (một) thùng (lượng chứa trong thùng)
 • thùng (đơn vị đo dung tích, chừng 150 lít)
 • nòng (súng); ruột (ngựa, trâu, bò); ống (lông chim)
 • (giải phẫu) khoang màng nhĩ (ở tai)
 • (kỹ thuật) cái trống; tang
IDIOMS
 • to have somebody a barrel
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy ai vào hoàn cảnh khó khăn
 • to sit on a barrel of gumpowder
  • ngồi trên thùng thuốc nổ, ngồi trên núi lửa (bóng)
ngoại động từ
 • đổ vào thùng, đóng thùng
Related words
Related search result for "barrel"
Comments and discussion on the word "barrel"