Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
blanc
Jump to user comments
tính từ
 • trắng, bạc
  • Une fleur blanche
   bông hoa trắng
  • Des personnes toutes blanches
   những người tóc bạc phơ
 • không, không có chữ
  • Page blanche
   trang sách không có chữ
 • không ố, không vết, sạch
  • Linge blanc
   quần áo sạch
 • vô tội
  • Blanc comme neige
   hoàn toàn vô tội
  • arme blanche
   gươm đao giáo mác
  • bulletin blanc
   phiếu trắng
  • c'est blanc bonnet et bonnet blanc
   xem bonnet
  • connu comme le loup blanc
   ai chẳng biết
  • dire tantôt blanc tantôt noir
   nói mỗi lúc một khác
  • donner (laisser) carte blanche
   xem carte
  • drapeau blanc
   xem drapeau
  • examen blanc
   kỳ thi thử
  • faire chou blanc
   xem chou
  • l'un dit blanc, l'autre dit noir
   mâu thuẫn nhau
  • manger son pain blanc le premier
   xem manger
  • marquer d'une pierre blanche
   đánh dấu một ngày vui
  • montrer patte blanche
   xem patte
  • nuit blanche
   đêm trắng (cả đêm không ngủ; cả đêm vẫn có ánh sáng mặt trời)
  • pertes blanches
   khí hư
  • si on lui dit blanc, il répond noir
   có tính lập dị
  • vers blancs
   thơ không vần
  • voix blanche
   giọng không ngữ điệu
danh từ giống đực
 • sắc trắng, màu trắng
 • khoảng trắng (trên trang in)
 • vải trắng, quần áo trắng; rượu vang trắng; lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phấn trắng (đánh mặt)
 • người giống da trắng
  • à blanc
   đến thành trắng
  • Chauffer à blanc
   nung đến nóng trắng ra
  • blanc de baleine
   mỡ cá nhà táng
  • blanc de volaille
   thịt lườn gà vịt
  • blanc de zinc
   bột kẽm trắng; kẽm oxit
  • en blanc
   để trắng, khống chỉ
  • Signer en blanc
   ký khống chỉ
  • noir sur blanc
   xem noir
  • passer du blanc au noir
   thay đổi hẳn, thay đổi 180 độ
  • regarder quelqu'un dans le blanc des yeux
   nhìn ai chằm chằm
  • rougir jusqu'au blanc des yeux
   xấu hổ quá, ngượng ngùng hết sức
  • saigner à blanc
   xem saigner
  • tir à blanc
   bắn đạn giả
Related search result for "blanc"
Comments and discussion on the word "blanc"