Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
brisé
Jump to user comments
tính từ
 • vỡ, gãy
  • Vase brisé
   bình vỡ
  • Ligne brisée
   đường gãy
 • mệt mỏi, kiệt quệ
 • (kiến trúc) gập được
  • Volet brisé
   tấm liếp gập được
 • (kiến trúc) nhọn
  • Arc brisé
   vòm nhọn
danh từ giống đực
 • bước nhảy gập
Related search result for "brisé"
Comments and discussion on the word "brisé"